Quay về
Trang chủ

STORYTELLING ĐÃ TÁC ĐỘNG KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Trang chủ | Marketing (27/07/2019)


Tạo động lực, cảm hứng cho khán giả là câu đố tâm lý mà các Marketer thành công đều dành thời gian để giải quyết. Từ lâu, storytelling đã là phương tiện truyền đạt thông tin có tầm ảnh hưởng vượt thời gian. Sử dụng Storytelling trong Marketing khó tránh sẽ gây cười, nhưng nếu quảng cáo không thúc đẩy được cảm hứng, sức mua và lòng trung thành với thương hiệu của khách hàng, thì quảng cáo đó chỉ đơn thuần để giải trí.​ 

Quảng cáo “Share Your Gifts” của Apple cho mùa giáng sinh năm ngoái là ví dụ điển hình của một quảng cáo vừa tạo được sự đồng cảm và truyền cảm hứng. “Share Your Gifts” của Apple dưới hình thức của quảng cáo “visual storytelling” đã liên hệ được với thực tế của phần lớn khán giả. Gần như mọi người đều đồng cảm với cảm giác tiếc nuối về việc chọn sai công việc hoặc đã từ bỏ đam mê của bản thân. Bên cạnh đó, đoạn quảng cáo hoạt hình này đã mang đến thông điệp ý nghĩa khi khuyến khích mọi người hãy chia sẻ những món quà và nhắc nhở họ rằng những rủi ro có thể sẽ mang lại kết quả tích cực.​ 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Tạo động lực, cảm hứng cho khán giả là câu đố tâm lý mà các Marketer thành công đều dành thời gian để giải quyết. Từ lâu, storytelling đã là phương tiện truyền đạt thông tin có tầm ảnh hưởng vượt thời gian. Sử dụng Storytelling trong Marketing khó tránh sẽ gây cười, nhưng nếu quảng cáo không thúc đẩy được cảm hứng, sức mua và lòng trung thành với thương hiệu của khách hàng, thì quảng cáo đó chỉ đơn thuần để giải trí.​ 

Quảng cáo “Share Your Gifts” của Apple cho mùa giáng sinh năm ngoái là ví dụ điển hình của một quảng cáo vừa tạo được sự đồng cảm và truyền cảm hứng. “Share Your Gifts” của Apple dưới hình thức của quảng cáo “visual storytelling” đã liên hệ được với thực tế của phần lớn khán giả. Gần như mọi người đều đồng cảm với cảm giác tiếc nuối về việc chọn sai công việc hoặc đã từ bỏ đam mê của bản thân. Bên cạnh đó, đoạn quảng cáo hoạt hình này đã mang đến thông điệp ý nghĩa khi khuyến khích mọi người hãy chia sẻ những món quà và nhắc nhở họ rằng những rủi ro có thể sẽ mang lại kết quả tích cực.​ 

 

Tạo động lực, cảm hứng cho khán giả là câu đố tâm lý mà các Marketer thành công đều dành thời gian để giải quyết. Từ lâu, storytelling đã là phương tiện truyền đạt thông tin có tầm ảnh hưởng vượt thời gian. Sử dụng Storytelling trong Marketing khó tránh sẽ gây cười, nhưng nếu quảng cáo không thúc đẩy được cảm hứng, sức mua và lòng trung thành với thương hiệu của khách hàng, thì quảng cáo đó chỉ đơn thuần để giải trí.​ 

Quảng cáo “Share Your Gifts” của Apple cho mùa giáng sinh năm ngoái là ví dụ điển hình của một quảng cáo vừa tạo được sự đồng cảm và truyền cảm hứng. “Share Your Gifts” của Apple dưới hình thức của quảng cáo “visual storytelling” đã liên hệ được với thực tế của phần lớn khán giả. Gần như mọi người đều đồng cảm với cảm giác tiếc nuối về việc chọn sai công việc hoặc đã từ bỏ đam mê của bản thân. Bên cạnh đó, đoạn quảng cáo hoạt hình này đã mang đến thông điệp ý nghĩa khi khuyến khích mọi người hãy chia sẻ những món quà và nhắc nhở họ rằng những rủi ro có thể sẽ mang lại kết quả tích cực.​ 

 

Tạo động lực, cảm hứng cho khán giả là câu đố tâm lý mà các Marketer thành công đều dành thời gian để giải quyết. Từ lâu, storytelling đã là phương tiện truyền đạt thông tin có tầm ảnh hưởng vượt thời gian. Sử dụng Storytelling trong Marketing khó tránh sẽ gây cười, nhưng nếu quảng cáo không thúc đẩy được cảm hứng, sức mua và lòng trung thành với thương hiệu của khách hàng, thì quảng cáo đó chỉ đơn thuần để giải trí.​ 

Quảng cáo “Share Your Gifts” của Apple cho mùa giáng sinh năm ngoái là ví dụ điển hình của một quảng cáo vừa tạo được sự đồng cảm và truyền cảm hứng. “Share Your Gifts” của Apple dưới hình thức của quảng cáo “visual storytelling” đã liên hệ được với thực tế của phần lớn khán giả. Gần như mọi người đều đồng cảm với cảm giác tiếc nuối về việc chọn sai công việc hoặc đã từ bỏ đam mê của bản thân. Bên cạnh đó, đoạn quảng cáo hoạt hình này đã mang đến thông điệp ý nghĩa khi khuyến khích mọi người hãy chia sẻ những món quà và nhắc nhở họ rằng những rủi ro có thể sẽ mang lại kết quả tích cực.​ 

 

Tạo động lực, cảm hứng cho khán giả là câu đố tâm lý mà các Marketer thành công đều dành thời gian để giải quyết. Từ lâu, storytelling đã là phương tiện truyền đạt thông tin có tầm ảnh hưởng vượt thời gian. Sử dụng Storytelling trong Marketing khó tránh sẽ gây cười, nhưng nếu quảng cáo không thúc đẩy được cảm hứng, sức mua và lòng trung thành với thương hiệu của khách hàng, thì quảng cáo đó chỉ đơn thuần để giải trí.​ 

Quảng cáo “Share Your Gifts” của Apple cho mùa giáng sinh năm ngoái là ví dụ điển hình của một quảng cáo vừa tạo được sự đồng cảm và truyền cảm hứng. “Share Your Gifts” của Apple dưới hình thức của quảng cáo “visual storytelling” đã liên hệ được với thực tế của phần lớn khán giả. Gần như mọi người đều đồng cảm với cảm giác tiếc nuối về việc chọn sai công việc hoặc đã từ bỏ đam mê của bản thân. Bên cạnh đó, đoạn quảng cáo hoạt hình này đã mang đến thông điệp ý nghĩa khi khuyến khích mọi người hãy chia sẻ những món quà và nhắc nhở họ rằng những rủi ro có thể sẽ mang lại kết quả tích cực.​ 


Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.